Codex Kütüphanesi

Raptadmin için eklenti veya temalar geliştirirken, bunların Raptadmin alt yapısı ile uygun olması için bazı özel kodlara ihtiyaç vardır. Bu kodlar aşağıda Codexler olarak toplanmış ve bölüm, açıklama ile hangi Raptadmin sürümünden sonra kullanıldığı verilmiştir.

Codexler
Codex Bölüm Açıklama Sürüm
site_info("site_title"); Genel Sitenin Başlığını Verir > 1.0
site_info("site_description") Genel Sitenin Açıklamasını Verir > 1.0
site_info("site_keywords") Genel Sitenin Anahtar Kelimelerini Verir > 1.0
site_info("site_copyright") Genel Sitenin Copyright Bilgisini Verir > 1.0
site_info("site_favicon") Genel Sitenin Faviconunun Yolunu Verir > 1.0
site_info("google_verification_code") Genel Google Doğrulama Kodunu Verir > 1.0
site_info("google_analytic_code") Genel Google Analitik Kodunu Verir > 1.0
site_info("site_template") Genel Sitenin Kullanılan Temasının Klasörünün İsmini verir > 1.0
site_info("site_domain") Genel Sitenin urlsini verir. > 1.0
site_info("site_directory") Genel Sitenin Kurlu Olduğu Kök Dizin Yolunu Verir > 1.0
smtp_info("smtp_user") Mail SMTP Kullanıcı Adı > 1.0
smtp_info("smtp_pass") Mail SMTP Parolası > 1.0
smtp_info("smtp_host") Mail SMTP Hostu (Örn. mail.alanadi.com) > 1.0
smtp_info("smtp_port") Mail SMTP Portu (Örn: 25 / 587 / 465 ) > 1.0
smtp_info("smtp_secu") Mail SMTP Güvenliği (TSL / SSL) > 1.0
ftp_info("ftp_server") FTP FTP Sunucusu > 1.0
ftp_info("ftp_user") FTP FTP Kullanıcısı > 1.0
ftp_info("ftp_pass") FTP FTP Kullanıcı Parolası > 1.0
ftp_info("ftp_ssl") FTP FTP SSL Kullanımı > 1.0
redirect("url") Genel Sayfa yönlendirmeyi sağlar
(Örn: redirect("http://google.com")
> 1.0
time_redirect("url",Süre = saniye) Genel Zamanlı sayfa yönlendirmeyi sağlar
(Örn: time_redirect("http://google.com",3)
> 1.08
plugin("eklenti","özellik1","özellik2") Eklenti Eklenti eklemeyi sağlar. Özellik 1 ve Özellik 2 eklentinin kullanacağı özelliklerdir. > 1.03
Eklenti Sayfa içi eklenti eklemeyi sağlar > 1.08
jquery("version = 1 veya 2") Genel JQuery Kütühanesini eklemenizi sağlar. 1 ve ya 2 seçilerek JQuery kütüphanelerinin en son sürümünü sayfaya ekler > 1.0
pass("değer") Admin Raptadmin'in kullandığı şifreleme ile parola üretmenizi sağlar > 1.0
page_head() Genel Oluşturulan sayfaların tag bilgileirni otomatik olarak çeker. > 1.0
lang_select("dil","dil açıklaması") Genel Çoklu dil kullanılmlarında dil seçimini sağlar. Dil açıklaması HTML kod destekler ve bir link oluşturur. > 1.05
default_lang() Genel Web sitesinin varsayılan dilini verir. > 1.05
menu() Genel Oluşturuduğunuz ve menüde göster olarak işaretlediğiniz aktif sayflarından otomatik menü oluşturu. > 1.05
tr_cevir("text") Genel Türkçe karakterleri karşılığına çevirir > 1.0
current_link() Genel Sayfanın o andaki URL'sini verir. > 1.06
cut_text("text","uzunluk") Genel Metin kesmenizi sağlar. > 1.06
page_search("key") Arama Sayfalar içerisinde arama yapmayı sağlar. > 1.06
tr_date("datetime") Genel Tarihleri Türkçe'ye çevirir > 1.06
send_mail("Gönderen","Gönderilen","Gönderilen Email", "Konu","Mesaj") Mail Mail Göndermeyi Sağlar. Bunun için SMTP Ayarları yapılmalıdır. > 1.06
random_pass("uzunluk") Admin Raptadmin'in kullandığı şifreleme yöntemine göre istenilen uzanlıkta parola oluşturmayı sağlar. > 1.06
content_page() Genel Oluşturulan sayfaların içeriğinin otomatik olarak gösterir. > 1.0
plugin_page() Eklenti Eklentilerin çalışmasını sağlar. > 1.06
current_user_info(değer)
Değerler: username, name, surname, email, register_date, last_login_date, active, level, id

Admin Giriş yapan kullanıcının bilgilerini verir. > 1.08
administrator_info(Kullanıcı ID, değer)
Değerler: username, name, surname, email, register_date, last_login_date, active, level, id

Admin Herhangi bir kullanıcının bilgilerini verir. > 1.08
template_load() Genel Web sitesinin kullanılan temasını ve şablonlarını yükler > 1.1
add_action("header","fonksiyon ismi")
add_action("footer","fonksiyon ismi)
Genel Belirlenen fonksiyonu web sitesinin header ve ya footer alanına ekler. > 1.1