Eklenti Gelişticileri

Raptadmin eklentileri aşağıdaki standartlar kullanılarak kodlanmış olmalıdır:

 • Iyi yapılandırılmış, hatasız PHP ve geçerli HTML kullanılmalı.

 • Temiz, geçerli CSS kullanılmalı.

 • Tasarım yönergeleri izlenmeli.

Eklenti Oluşturmak

Raptadmin esnek bir yapıda olup, geliştiricileri bir kalıba sokmamaktadır. Temel PHP, MySQL ve HTML bilgileri ile ekentiler oluşturmanıza izin verir.

Eklenti Bilgileri

Eklenti Bilgileri

Raptadmin eklentisi geliştirmek için ilk önce eklentinizi Raptadmin'e tanıtmanız gerekmektedir. Raptadmin eklentiyi, eklenti dosyası içerisinde bulunan ".xml" dosyası ile tanımaktadır. Bu .xml dosyası eklenti klasörü ile aynı ismi taşımalıdır. Örneğin "simple" klasörü içerisinde bulunan eklentinin tanıtım dosyası "simple.xml" olmalıdır. Bu xml dosyası eklenti dizini içerisinde bulunmalıdır. Eklenti dosyaları iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlaradan birincisi, "Kök Dizin / content / plugin / eklenti_dizini", ikincisi ise "Kök Dizin / admin / plugin / eklenti dizini" içerisinde yer almaktadır. 

Birinci dizinde, temanın web sitesi üzerinde kullanıldığı alandır. İkinci dizinde ise eklentinin kurulumu, kaldırılması, veri girişi vb. işlemlerin yapıldığı yerdir.

Örnek Dosya Yolu: Kök Dizin / admin / plugin /eklenti_ismi / eklenti_ismi.xml

Bu dosyada eklenti ile ilgili aşağıdaki bilgiler yer almalıdır.

 • Eklenti Başlığı < title>
 • Eklenti URL'si < theme_uri>
 • Eklenti Geliştiricisi < author>
 • Eklenti Geliştirici URL'si < author_uri>
 • Eklenti Açıklaması < description>
 • Eklenti İkonu (eklenti ikonunun yolunun gösterildiği alan)  < icon>
 • Eklenti Versiyonu  < version>
 • Eklenti Build Numarası  < build>
 • Eklenti Sürüm Tarihi  < date>

Örnek .xml dosyasını görüntülemek için tıklayınız.

Fonksiyon Sayfası

Fonksiyon Sayfası

Dosya Konumu: Kök Dizin / content / plugin / eklenti_klasoru / function.php

Raptadmin eklenti içerisinde bulunan fonksiyon dosyası ile eklenti ile ilgili özellikleri eklemenizi sağlar. Örnek olarak, eklenti için eklemeniz gereken stil ve script dosyasını, Raptadmin kullandığı "Hook" sistemi ile basit bir fonksiyonla eklmenize olanak verir. Raptadmin iki farklı hook alanı kullanır. Bunlar:

 • < head>< /head> Alanının İçine Örnek:  add_action("header","fonksiyon_ismi")

 • < /body> Tagının Hemen Önüne Örnek:  add_action("footer","fonksiyon_ismi")

Örnek Stil Dosyası Ekleme Kodu:

<? php

add_action("header","add_style_sheet");

function add_style_css() { echo '< link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet">';}

?>


SQL Dosyası

SQL Dosyası

Dosya Konumu: Kök Dizin / admin / plugin / eklenti_klasoru / sql.sql

Bu dosya ile Raptadmin eklentinin veritabanı kodlarını algılayıp, ilgili kayıtları ve eklemeleri yapmanızı sağlar.

Örnek SQL Kodu:

INSERT INTO `plugin` (`id`, `plugin_name`, `plugin_directory`, `active`) VALUES (NULL, 'Simple Plugin', 'simple', '1');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `simple_content` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `col1` varchar(255) NOT NULL,
  `col2` varchar(1000) NOT NULL,
  `col3` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,
  `col_order` int(11) NOT NULL
   PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_turkish_ci AUTO_INCREMENT=1 ;

Yukarıdaki kodlarla birlikte sq.sql dosyası kaydedildikten sonra eklenti kurulurken, web sitesinin kayıtlı olduğu veri tabanının plugin tablosuna Simple Plugin eklentisini ekler ve aktifleştirir. Ayrıca aynı veri tabanına simple_content adında yeni bir tablo oluşturur. Bazı eklentiler kendilerine ait veri tabanı tablolarına ihtiyaç duyabilirler.

Install Dosyası

Install Dosyası

Dosya Konumu: Kök Dizin / admin / plugin / eklenti_klasoru / install.php

Raptadmin eklenti kurarken "install.php" dosyasının varlığını kontrol eder. Eğer bu dosya varsa eklentiyi kurulmamış olarak algılar. Eklenti kurulumundan sonra bu dosyanın ismini "_install.php" olarak değiştirir. Bu dosya sadece kurulumda kullanılmaktadır ve içeriğinin önemi bulunmamaktadır.

Uninstall Dosyası

Uninstall Dosyası

Dosya Konumu: Kök Dizin / admin / plugin / eklenti_klasoru / uninstall.php

Raptadmin eklentinin kaldırılması sırasında "uninstall.php" dosyasının varlığını kontrol eder. Bu sayfada eklentinin veritabanından kaldırılaması gereken bilgiler yer alır. sql.sql dosyası ile eklenen tablo ve satrlar bu dosya ile geri kaldırılmalıdır. Eğer uninstall.php eklenti klasöründe yer almazsa eklenti kaldırma işlemi gerçeklleştirilemez.

Örnek Uninstall.php Dosyası

< ?php
    $sql1 = mysql_query ("DROP TABLE simple_content");
    $sql2 = mysql_query("DELETE FROM plugin WHERE plugin_directory='simple'");

    if ( $sql1 and $sql2)
    {
         $delete_result = 1;
         $yaz = "Eklenti başarıyla kaldırıldı";
    }
    else
    {
        $delete_result = 0;
        $yaz = "Eklenti kaldırılamadı. Hata kodu: ".mysql_error();
    }

?>

Dosya Hiyerarşisi

Dosya Hiyerarşisi

Raptadmin'in eklenti dosyalar iki aşamadan oluşmaktadır.

Birinci: Public Alanı (Kök Dizin / content / plugin / eklenti_klasoru)

 • index.php
 • function.php (opsiyonel)
 • stil ve scriptler (opsiyonel)
 • imaj dosyaları (opsiyonel)

İkinci: Admin Alanı (Kök Dizin / admin / plugin / eklenti_klasoru)

 • index.php
 • sql.php
 • install.php
 • uninstall.php
 • eklenti_klasoru.xml
 • icon.png
 • diğer işlem dosyaları (opsiyonel)